Formål

​Det er ikke formålet at slå rotterne ihjel, dette har været forsøgt af mange og i mange år, men rotter er gode til at tilpasse sig så de bliver, så længe der er føde, bare flere af dem.

Der har været prøvet mange ting, fælder, gift, specielle Rottespærrer i kloakker. Og med skiftende held.

 

Gift er ikke altid løsningen

Brugen af gift har givet resistente Rotter, så de kendte gifttyper ikke virker længer. Giften overføres via rotter og mus til rovfugle og andre pattedyr hvilket er et alvorligt voksende problem.

Rottespærrer i kloakker er en god løsning, da kloakken så ikke kan bruges til transportvej, men de Rotter der kommet på den forkertes side af Rottespærren bygger blot rede der, for der er jo mad.

​Vores formål er at jage Rotterne ud i naturen hvor de høre hjemme, og derved indgår i den naturlige føde kæde, hvor bestanden regulere sig selv. Ikke at slå dem ihjel da de så vil ligge døde rundt omkring og være en smittekilde.

Hvorfor ikke lade naturen ordne det selv!!!

 

CleanTech® Concept

Der har været lavet forskellige test, både på div. Lagre, kyllingen farme, private lader, Hundekenneler mm. Både i Danmark og flere andre Lande.

Alle test har vist at Rotterne har forladt disse steder og er ikke vendt tilbage, så længe Cleantech Concept befinder sig i bygningen.